Reklama

Nie od dzisiaj wiadomo, że muzyka pozytywnie wpływa na człowieka, na jego nastroje czy emocje. Już od najmłodszych lat warto stymulować rozwój percepcji słuchowej naszych dzieci, dzięki czemu poprzez muzykę wspieramy i stymulujemy  zmysły dzieci,  rozwijamy ich wrodzone talenty i zdolności. 

Jak pokazują badania muzyka pozytywnie oddziałuje na dziecko w już w okresie prenatalnym: od dwudziestego szóstego tygodnia maluszek słyszy rytm i melodię.

W wieku przedszkolnym wzrasta wrażliwość słuchowa dzieci i to zarówno w zakresie słuchu muzycznego, jak i fonematycznego. Obserwuje się stopniowy wzrost zdolności rozpoznawania melodii – umiejętność taką posiada 40% dzieci w 4 roku życia i 75% w 5 roku życia. Rozwój słuchu muzycznego pozwala usprawniać słuch fonematyczny, czyli umiejętność identyfikowania i słuchowego rozróżniania dźwięków mowy, co ma bardzo ważne znaczenie dla kształtowania się kompetencji językowych u dziecka. 

Muzyka słuchana w dzieciństwie ma wpływ na odbieranie bodźców dźwiękowych w ciągu całego życia, pomaga budować neuronalne drogi, które mają wpływ na naukę języków (także obcych), rozwój pamięci i poczucia przestrzeni. 

Muzyka poprawia koncentrację, rozwija kreatywność, ułatwia naukę czytania i pisania, podwyższa motywację, opóźnia objawy zmęczenia.

Zabawy instrumentami muzycznymi nie tylko symulują słuch naszych dzieci, ale również wpływają na rozwój motoryki dużej poprzez taniec czy małej np. granie na instrumentach, są to polisensopryczne doznania, nie tylko słuchowe, ale również wzrokocze czy dotykowe. Dlatego warto by muzyka towarzyszyła nam każdego dnia

Nie od dzisiaj wiadomo, że muzyka pozytywnie wpływa na człowieka, na jego nastroje czy emocje. Już od najmłodszych lat warto stymulować rozwój percepcji słuchowej naszych dzieci, dzięki czemu poprzez muzykę wspieramy i stymulujemy  zmysły dzieci,  rozwijamy ich wrodzone talenty i zdolności. Jak pokazują badania muzyka pozytywnie oddziałuje na dziecko w już w okresie prenatalnym: od dwudziestego szóstego tygodnia maluszek słyszy rytm i melodię.
W wieku przedszkolnym wzrasta wrażliwość słuchowa dzieci i to zarówno w zakresie słuchu muzycznego, jak i fonematycznego. Obserwuje się stopniowy wzrost zdolności rozpoznawania melodii – umiejętność taką posiada 40% dzieci w 4 roku życia i 75% w 5 roku życia. Rozwój słuchu muzycznego pozwala usprawniać słuch fonematyczny, czyli umiejętność identyfikowania i słuchowego rozróżniania dźwięków mowy, co ma bardzo ważne znaczenie dla kształtowania się kompetencji językowych u dziecka. 
Muzyka słuchana w dzieciństwie ma wpływ na odbieranie bodźców dźwiękowych w ciągu całego życia, pomaga budować neuronalne drogi, które mają wpływ na naukę języków (także obcych), rozwój pamięci i poczucia przestrzeni. 
Muzyka poprawia koncentrację, rozwija kreatywność, ułatwia naukę czytania i pisania, podwyższa motywację, opóźnia objawy zmęczenia.
Zabawy instrumentami muzycznymi nie tylko symulują słuch naszych dzieci, ale również wpływają na rozwój motoryki dużej poprzez taniec czy małej np. granie na instrumentach.