Reklama

Kiedy zbliża się czas, gdy dzieci mają iść do szkoły, rodzice zadają sobie pytanie, czy ich pociecha rzeczywiście jest przygotowana do nauki szkolnej. Gotowi do szkoły (od 6,00 PLN) to wyjątkowe karty z zadaniami dla dziecka, które pozwolą na sprawdzenie i ćwiczenie umiejętności potrzebnych w szkole. Produkt jest dostępny w formacie PDF do samodzielnego wydrukowania, po załogowaniu w serwisie Bazgroszyt.pl. Na końcu znajduje się klucz do ćwiczeń, dzięki czemu możemy sprawdzić jak nasza pociecha poradziła sobie z zadaniami.

Kup tu...

 

bazgroszyt

 

Zestaw zawiera ćwiczenia z 7 kompetencji, takich jak: porównywanie przedmiotów, analiza i synteza wzrokowa, dostrzeganie związków i prawidłowości, matematyzowanie, rozumowanie z uwzględnieniem następstwa zdarzeń, orientacja w przestrzeni oraz grafomotoryka.  Każdą kartę z zadaniami możemy drukować wielokrotnie i wypełniać ile będzie trzeba.

Co zestaw daje Twojemu dziecku:

 • 95% szans na pełne powodzenie rozpoczęcia edukacji w szkole (liczba potwierdzona badaniami)
 • możliwość sprawdzenia stopnia przygotowania do szkoły
 • rozwinięcia umiejętności na siedmiu kluczowych polach

 

bazgroszyt

 

Serwis Bazgroszyt.pl Gotowi do szkoły jest częścią portalu edukacyjnego dla dzieci Bazgroszyt.pl, który uczy i bawi poprzez rozwój wyobraźni. Na portalu rodzice i dzieci znajdą ogromna bazę kolorowanek, materiałów do nauki pisania, gier, a także książeczek edukacyjnych i innych materiałów rozwijających wiedzę i umiejętności przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnych. Serwis jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-8 lat. Na portalu można kupić także drukowane zestawy Gotowi do szkoły.

bazgroszyt


Gotowość szkolna


Jako rodzice chcielibyśmy w jak najlepszy sposób pomóc swojemu dziecku wkroczyć w świat nauki. Te pierwsze lata decydują o tym, czy nasze dziecko polubi naukę. Najlepszą pomocą jest danie dziecku silnego poczucia, że sobie poradzi. Pomocne w tym będzie wykonywanie ćwiczeń kształtujących umiejętności intelektualnych ważnych z perspektywy rozpoczęcia nauki w szkole. Z badań wynika, iż dzieci o bardzo dobrej gotowości szkolnej mają 95% szans na pełne powodzenie w szkole.


Co to jest gotowość szkolna?


Gotowość szkolna to nie tylko przygotowanie intelektualne, to także przygotowanie emocjonalne i społeczne. Aby dziecko mogło sprostać wyzwaniom stawianym przez szkołę i odnieść sukces, musi posiadać wykształcony już „zespół pewnych umiejętności” czy predyspozycji nazywany gotowością szkolną. Jest to zestaw różnych zachowań, który obejmuje takie aspekty jak np. to, czy:

 • dziecko potrafi usiedzieć spokojnie przez dłuższy czas,
 • skupić się na wykonywanym zadaniu,
 • precyzyjnie utrzymać narzędzie pisarskie (co wskazuje na to, czy posiada dobrą sprawność manualną).

Dziecko powinno być też odpowiednio przygotowane emocjonalnie do rozpoczęcia nauki:

 • łatwo nawiązuje kontakty,
 • jest uczynne w stosunku do innych,
 • umie współdziałać w grupie i jest zdolne do ugody.

Aby poradzić sobie z zadaniami stawianymi przez szkołę, dziecko musi również posiadać:

 • dobrą percepcję wzrokową (tzn. dziecko potrafi porównywać przedmioty, dostrzega różnice i podobieństwa, analizuje i odtwarza wzory, na co wskazywać będzie umiejętność układania puzzli, wzorów z klocków, odnajdywania szczegółów na obrazkach),
 • myśleć operacyjnie (dziecko potrafi porządkować przedmioty według określonych kategorii, dostrzegać prawidłowości, dopasowywać elementy i przeliczać je).
bazgroszyt


Jak wiarygodnie sprawdzić czy dziecko jest gotowe do szkoły?
 

 
Istnieją różne narzędzia diagnozy gotowości szkolnej 6-latków, na pewno warto też zasięgnąć opinii nauczycieli przedszkolnych. Ale jest coś, co można zrobić dzieckiem samemu, w domu. W tym celu powstał Bazgroszyt.pl Gotowi do szkoły (Bazgroszyt.pl/gotowidoszkoly) - pierwszy w Polsce serwis dla dzieci, na którym rodzice mogą sprawdzić oraz rozwijać gotowość szkolną swoich 5-6 latków.

bazgroszyt


Za pomocą specjalnego testu - w formie zabawy - rodzice mogą sprawdzić, czy dziecko osiągnęło taki poziom rozwoju intelektualnego, który pozwoli mu poradzić sobie ze szkolnymi zadaniami. Test został przygotowany przez pedagogów i psychologów dziecięcych i jest zgodny z wymaganiami Podstawy Programowej.


Po zrobieniu przez dziecko testu rodzic otrzymuje indywidualną ewaluację ważnych, z punktu widzenia przygotowania do szkoły, umiejętności dziecka, takich jak: porównywanie przedmiotów, analiza i synteza wzrokowa, dostrzeganie prawidłowości, matematyzowanie, rozumowanie przyczynowo-skutkowe, orientacja w przestrzeni i grafomotoryka.

bazgroszyt

Wynik testu da rodzicom informację, nad jakimi umiejętnościami dziecka warto jeszcze popracować. Na stronie Bazgroszyt.pl/gotowidoszkoly znajdują się gry, zabawy i ćwiczenia, dzięki którym dziecko doskonalić będzie problematyczne obszary. W końcu to praktyka czyni mistrza! Dzięki ćwiczeniom, dzieci będą mogły usprawnić swoje umiejętności zanim pójdą do szkoły lub je rozwijać w pierwszych miesiącach szkoły. Dzięki temu rozpoczną naukę w szkole przekonane o swoich umiejętnościach, bez stresu, z pozytywnym nastawieniem do nauki.


Pewne siebie i dobrze przygotowane dziecko będzie odnosić więcej sukcesów. A my rodzice, będziemy z niego dumni i spokojni o jego przyszłość.


Więcej na:
www.bazgroszyt.pl/gotowidoszkoly
www.bazgroszyt.pl
www.facebook.com/mowimyobrazami
www.facebook.com/bazgroszyt.pl