Reklama

Jest wiele zabawek i pomocy edukacyjnych, które pomogą zrozumieć matematykę. Lekcje w szkole będą tylko podsumowaniem, już zdobytych umiejętności.

Pomysłowość rodziców pozwoli rozwinąć: zdolności matematyczne, umiejętność logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej.

Ale matematyka to też figury płaskie i bryły. Poznanie ich ułatwi odkrywanie zjawisk fizycznych, poznawania ruchów przedmiotów, przeprowadzania porównań, odróżniania kształtów, form kulistych od graniastych, budowania w umysłach dzieci linii prostej i krzywej, badania ciężaru, ruchu itp.