Reklama

„Odczuwam! Patrzę! Działam!” Małgorzaty Domagalskiej to zawarte w trzech zeszytach scenariusze zajęć rozwijających uczenie się poprzez zmysły z elementami Integracji Sensorycznej oraz metody M. Frosting. Każdy z zeszytów zawiera konkretne propozycje ćwiczeń rozwijających umiejętność prawidłowego odbioru i przetwarzania bodźców płynących z otoczenia. Do każdego scenariusza dołączone są karty pracy ułożone wg wzrastającego poziomu trudności, dlatego warto realizować je zgodnie  z proponowaną kolejnością.

W zeszycie pierwszym, przeznaczonym dla dzieci 3-4 letnich, opisane są zadania wspomagające rozwój motoryki dużej i małej, umiejscowienia siebie w przestrzeni i spostrzegania otoczenia.

Realizacja zabaw proponowanych w drugim zeszycie, przeznaczonego dla 4-5 latków, kształtuje w szczególności percepcję wzrokową poprzez spostrzeganie figury i tła; natomiast ćwiczenia z zeszytu trzeciego, przeznaczonego dla dzieci 5-6 letnich, pozwalają na rozwinięcie globalnego spostrzegania siebie, odczuwanie własnego ciała i spostrzeganie stosunków przestrzennych.

Realizacja wszystkich proponowanych scenariuszy odbywa się w formie zabawy, dzięki czemu dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach i łatwiej osiągają zamierzone cele. Ciekawe zadania ruchowe i plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów z pewnością będą atrakcją i dalszą motywacją do działania dzieci. Atutem przedstawionych pomysłów oprócz angażowania wszystkich kanałów zmysłowych, jest możliwość ich realizacji zarówno w grupie przedszkolnej prowadzonej przez nauczyciela jak i w domu, w pracy indywidualnej rodzica z dzieckiem.