Reklama

Słowo „kreatywnie”, „kreatywność” jest dziś bardzo popularne. Często słyszymy, ze ta czy inna zabawka pobudza „kreatywność” dzieci, że warto bawić się w „kreatywne zabawy”. Ale co właściwie oznacza to słowo? Termin „kreatywny” jest tożsamy z określeniem „twórczy”, czyli odnosi się do zdolności do tworzenia, dodawania czegoś nowego, czegoś od siebie. Zabawka musi dawać możliwość wykazania się przez dziecko wyobraźnią, ma pobudzić go do twórczej aktywności, rozwinąć jego umiejętności.


Książka „Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka?” Natalii i Krzysztofa Minge to wspaniały poradnik i jednocześnie wspaniały zbiór wiadomości z psychologii rozwojowej dla rodziców. Książka omawia najważniejsze etapy rozwoju dziecka, opisuje jak dziecko uczy się pisać, czytać, jak poznaje wiadomości matematyczne, języki obce.


Przede wszystkim książka Państwa Minge wykracza poza schematy, wskazuje na to, że bardzo ważnym podłożem do nauki jest czas przed szkoła. Od najmłodszych lat dziecko zdobywa umiejętności, wiedze i schematy poznawania świata i zdobywania wiedzy, które znacząco wpływają na to, jak nasza pociecha będzie radziła sobie w szkole.


Najważniejsze wskazówki dla rodziców:


·nauka ma być zabawą
·zdobywanie wiedzy ma się kojarzyć pozytywnie
·dziecko i rodzic ma czerpać radość z nauki
·gdy dziecko nie ma ochoty, nie zmuszamy go do wykonywania ćwiczeń
·odczucia dziecka są ogromnie ważne
·ważna jest relacja z dzieckiem, bliskość


Książka pokazuje rodzicom jak najpełniej wykorzystać wrodzony potencjał dziecka, by rozwijało się wszechstronnie i w pełni wykorzystywało swoje możliwości.


Książka „Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka?” Natalii i Krzysztofa Minge pokaże rodzicom nowe spojrzenie na naukę i na wspieranie rozwoju dziecka, zmusi do przemyślenia naszego postępowania z maluchem i uzmysłowi jak samo dziecko jest ważne w tym procesie.

Mądre i pouczające książki dla każdego rodzica!

Wydawnictwo samo sedno