Reklama

Pierwszymi bohaterami Lumo Stars były nordyckie zwierzęta, takie jak lisy, renifery, rysie i jeże. Od tego czasu kolekcja rozwinęła się i rozrosła do 250 przedstawicieli. W 2021 r. Lumo Stars otrzymało znak Design from Finland. Wskazuje on na pochodzenie unikalnego fińskiego wzornictwa i podkreśla znaczenie pracy niematerialnej dla sukcesu i zatrudnienia w Finlandii. 

więcej: https://www.lumostars.com