Reklama


Produkt przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 (do wspólnego składania z rodzicem), dzieci od lat 6 mogą składać zabawkę samodzielnie.

Nasze tekturowe Eco zabawki powstały w wyniku współpracy zespołu złożonego z psychologów i pedagogów w oparciu o wydaną przez nas książkę Megachłopiec i Wszechkarton

Jej sukces sprzedażowy jak i fantastyczne recenzje skłoniły nas do rozszerzenie naszej oferty o zabawki które zaprojektowaliśmy tak aby:

- rozwijały dziecięcą wyobraźnie i kreatywność
- kształtowały myślenie przestrzenne
- dawały nieograniczone możliwości personalizacji

Obecnie w naszej ofercie znajdują się:

- 4 modele naszych kreatywnych Eco zabawek ( kolejne 6 jest na etapie produkcji )

·Samolot Kartonowy 3030
·Lokomotywa Kartonowa HCP
·Statek Kartonowy 273
·Prom Kosmiczny
-Bolid F1

Więcej na : https://wszechkarton.pl/