Reklama

Terrarium - 48 drewnianych dwustronnych elementów o zróżnicowanych kształtach i wymiarach w czterech kolorach. Całość w drewnianej skrzynce o wymiarach 23 x 23 cm i wysokości 6 cm z zasuwanym przeźroczystym wiekiem (plexi).
• Do kompletu dołączona jest instrukcja z propozycjami zabaw.

Cele ogólne:

U dzieci przedszkolnych - rozwijanie gotowości edukacyjnej;  
•    W nauczaniu zintegrowanym - nabywanie i doskonalenie kompetencji językowych, matematycznych, artystyczno-technicznych oraz społeczno-przyrodniczych.
•    Na każdym poziomie nauczania - rozwijanie kreatywności w zakresie artystycznym (w tym literackim) i emocjonalno-społecznym, doskonalenie sprawności  psychoruchowych, kształtowanie charakteru i  rozwijanie stosownych do wieku kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z z różnymi potrzebami edukacyjno-społecznymi.
•    Profilaktyka w zakresie trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym
•    Wyrównywanie różnic, usprawnianie, reedukacja i terapia dzieci z dysharmoniami rozwojowymi i problemami w zakresie poznawczym, ruchowym i emocjonalno-społecznym

Autor: Dr Renata Stefańska - Klar

Gdzie kupić

Pilch od: 230