Reklama

Seria Mały Odkrywca to gry edukacyjne dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Wszystkie pozycje zostały opracowane przez zespół specjalistów z różnych dziedzin: pedagogiki, filologii, logopedii, socjologii oraz psychologii. Do każdej z gier dołączona jest instrukcja z wieloma propozycjami zabaw. Seria do tej pory składała się z sześciu tytułów, które rozwijają podstawowe umiejętności ważne dla dzieci w wieku przedszkolnym, takie jak znajomość cyfr, abecadła, kolorów i kształtów, przeciwieństw oraz pór roku. Obecnie seria została poszerzona o kolejne pozycje:  

Tworzymy słowa to układanka edukacyjna dla dzieci, która w przyjazny sposób wprowadza dziecko w świat liter i słów. Dziecko rozwija dzięki niej umiejętności werbalne - poszerza i utrwala zasób słownictwa, łączy obraz graficzny z wyrazem, ćwiczy umiejętność skupienia uwagi i logicznego myślenia. Gra jest doskonałym wstępem do nauki czytania i pisania.

Zegar to układanka edukacyjna, która  w przyjazny sposób pomaga poznawać działanie zegara  oraz uczy przyporządkować różne czynności odpowiednim porom dnia. W grze zastosowano rysunki przedstawiające typowy dzień przedszkolaka (tj. znane dzieciom czynności), co znacznie ułatwia naukę. Gra rozwija zdolność planowania i określania kolejności zdarzeń. Jest również znakomitym treningiem podstawowych umiejętności matematycznych, orientacji w przestrzeni,  układania i klasyfikowania. Dzięki grze dziecko doskonali aktywność słowną oraz ćwiczy koncentrację uwagi i sprawność motoryczną.

Liczymy to układanka edukacyjna dla dzieci, która w przyjazny sposób wprowadza dziecko w świat liczb i pierwszych działań matematycznych. Bawiąc się, dziecko rozwija umiejętność logicznego myślenia, ćwiczy spostrzegawczość i pamięć wzrokową, łatwiej zrozumie obrazkowe pojęcie liczby oraz przyporządkowanie odpowiednich liczb zbiorom elementów, kształtuje i rozwija zainteresowania matematyczne.

Zawody to układanka edukacyjna, dzięki której dzieci zapoznają się z pracą ludzi na różnych stanowiskach oraz ich narzędziami pracy.  Bawiąc się dzieci wzbogacają słownictwo związane z zawodami, ćwiczą umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozbudzają ciekawość poznawczą, a także rozwijają pamięć wzrokową i sprawność manualną.

Co i gdzie?  jest układanką edukacyjną, dzięki której dziecko uczy się dopasowywania przedmiotów do miejsca, w którym powinny się znajdować. W przyjazny sposób wprowadza dziecko w świat przedmiotów z jednego zbioru tematycznego, trenuje umiejętność wypowiadania się na określony temat, rozwija umiejętności werbalne, poszerza i utrwala zasób słownictwa, trenuje sprawność manualną, ćwiczy umiejętność skupienia uwagi i logicznego myślenia. Granie rozbudza ciekawość poznawczą i rozwija wyobraźnię.

A to było tak… jest zabawą edukacyjną polegającą na układaniu historyjek obrazkowych zgodnie z kolejnością zdarzeń. Układanki  w przyjazny sposób pomagają dostrzegać zależności przyczynowo-skutkowe. Dzieci, bawiąc się, rozwijają mowę opowieściową i zdolności językowe, uczą się nazywania emocji i uczuć. Zabawa sprzyja rozwijaniu procesów analizy, syntezy i wnioskowania. Granie rozwija zdolność planowania, uczy dostrzegania chronologii wydarzeń i ćwiczy spostrzegawczość.

 Seria Mały Odkrywca to połączenie zabawy z elementami edukacyjnymi, a jednocześnie twórcze pomysły na spędzenie czasu z dzieckiem.

Gdzie kupić

Trefl od: 19,99