Reklama

Unikalny zestaw materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Rodzice dzieci ze szkół specjalnych mogą otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Kwota dotacji MEN wynosi od 175 do 770 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, powstał wyjątkowy na rynku zestaw materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną PEWNY START, opublikowany przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Materiały dydaktyczne PEWNY START są zgodne z podstawą programową MEN.

Zestaw ćwiczeń PEWNY START jest przeznaczony do wspomagania nauki w szkołach specjalnych, ale może być także wykorzystywany jako dodatkowa pomoc dla uczniów klas integracyjnych, terapeutów i pedagogów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. Ćwiczenia i zadania zostały opracowane w taki sposób, aby mogły służyć również do nauki w domu.

Przy zakupie PEWNEGO STARTU można skorzystać z rządowego programu "Wyprawka szkolna". Rodzice dzieci z niektórymi niepełnosprawnościami, mają prawo do zwrotu wydatków, poniesionych na sfinansowanie materiałów dydaktycznych. Pomoc finansowa, przeznaczona jest również dla rodzin o dochodach nie przekraczających 539 zł na osobę. Warto skorzystać z możliwości, którą oferuje MEN, gdyż każdego roku pozostaje pula niewykorzystanych środków w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

więcej informacji na: men.gov.pl