Reklama

Na opakowaniach chemii gospodarczej i innych środków chemicznych znajdują się znaki ostrzegawcze, tzw. piktogramy, informujące o tym, że środek może być niebezpieczny. Mając dziecko w domu nauczmy się czytać oznaczenia i unikajmy kupowania niebezpiecznych środków.

Piktogramy są odpowiednio wyeksponowane na opakowaniach, są to czarne symbole umieszczone na białym tle z czerwoną obwódką, każdy ma swoje znaczenie. Każdy niebezpieczny środek musi być odpowiednio oznaczony.


Oprócz znaku ostrzegawczego na opakowaniu produktu musi być umieszczony symbol i napis określający znaczenie znaku ostrzegawczego
·T+ produkt bardzo toksyczny
·T produkt toksyczny
·Xn produkt szkodliwy
·C produkt żrący
·Xi produkt drażniący
·N produkt niebezpieczny dla środowiska
·E produkt wybuchowy
·O produkt utleniający
·F+ produkt skrajnie łatwopalny
·F produkt wysoce łatwopalny

Na etykiecie produktu mogą się także znajdować tzw. zwroty R, które precyzują rodzaj zagrożenia, np. R20 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe.


Przed zakupieniem danego środka starajmy się zapoznać z informacjami podanymi na opakowaniu i w miarę możliwości unikajmy niebezpiecznej chemii gospodarczej, które zagrażałaby maluchowi.

Gdy nie na opakowaniu nie ma wystarczających informacji lub nie wiemy jaki naprawdę jest środek zapytajmy sprzedawcę o „kartę charakterystyki” stanowiącej zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji.

Zobacz inne pomysły na prezent: