Reklama
ce

CE - ten znak musi obowiązkowo występować na zabawkach. stanowi deklarację producenta zabawki, że dany produkt spełnia zasadnicze wymagania i został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami dotyczącymi danego wyrobu. Oznaczenie powinno być widoczne ( znak nie może mieć mniej niż 5 mm wysokości), powinien być czytelny i trwały.

 

Informacje o dodatkowych znakach i certyfikatach dają większą pewność, że kupujemy bezpieczny produkt. ich stosowanie jest dobrowolne.

 

en 71

EN71 - to norma europejska, która określa wymogi bezpieczeństwa stawiane zabawkom. Aby produkt mógłby być sprzedany na terenie UE musi być zgodny z tą normą.

 

safe toys

Safe Toys – certyfikat bezpieczeństwa Safe Toys jest przyznawany przez niezależny Instytut ds. Testów i Certyfikatów. Potwierdza, że zabawka jest bezpieczna, odpowiednia dla dzieci w oznaczonym wieku oraz, że spełnia najwyższe wymagania jakościowe pod względem wykorzystywanych materiałów.

 

tuv

TUV - certyfikat nadany przez niezależne laboratoria i organizacje. Potwierdza, że substancje zastosowane do produkcji zabawek są bezpieczne dla dzieci.

 

 

Certyfikat instytutu Matki i dziecka

Certyfikat Instytutu Matki i Dziecka oraz Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny - oznaczają, że zabawki przeszły testy prowadzone przez określonych specjalistów i spełniają normy bezpieczeństwa obowiązujące w prawie.

 

 

WE

WE – certyfikat badania typu WE jest potwierdzeniem, ze zabawka spełnia wymogi prawa UE. Ten certyfikat może wystawić instytucja notyfikowana, czyli taka,  która jest niezależna od producentów i konsumentów oraz działa obiektywnie i zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Fair Trade

Fair Trade – oznacza, że zabawka została wyprodukowana z poszanowaniem pracy osób ją wykonujących, którzy dostali za swoją pracę uczciwą zapłatę. Fair Trade wspiera rzemieślników i rolników, zapobiega wyzyskowi i piętnuje nieuczciwy handel.

 

GOTS - Global Organic Textile Standard

GOTS - Global Organic Textile Standard – oznacza, że zabawka została wyprodukowana z organicznej bawełny, w uprawie której nie stosowano pestycydów ani innych środków chemicznych. Bawełna może mieć naturalny kolor lub być barwiona przy użyciu bezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska barwników.

 

PEFC

PEFC – ten znak jest potwierdzeniem, że zabawka jest bezpieczna i była produkowana zgodnie z normami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi.

 

 

FSC

FSC – znak jest umieszczany na produktach drewnianych. Daje gwarancję, że drewno wykorzystywane do produkcji  pochodzi z lasów  gospodarowanych zgodnie z zasadami mającymi na celu ochronę środowiska naturalnego.