Tematem przewodnim zabawy jest wspólne opowiadanie historyjek. Gra pomaga dzieciom w tworzeniu ciągów przyczynowo-skutkowych, wzbogaca ich wyobraźnię i ułatwia komunikację werbalną

gdzie kupić