„Zarządzanie marzeniami. Poezja motywacyjna dla dzieci” - idzie za przysłowiem „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.