Współpracując, wspólnie osiągamy jak najlepszy wynik. Gra podzielona jest na 3 części, każda z nich wykorzystuje inną umiejętność: opowiadanie, skojarzenia, pamięć.

więcej