Znajdź minimum 3 takie same zwierzaczki i zagarnij je jak najszybciej do swojej zagrody. Kto jako pierwszy zgromadzi wszystkie z nich do swojego gospodarstwa?

więcej: https://www.adamigo.pl/product-page/gwarna-farma