Będzie świetnym wstępem do nauki czytania i pisania już dla 5-latków. Układamy dwu- oraz trzysylabowe słowa. Opisane w instrukcji warianty różnicują rozgrywkę, czyniąc każdą niepowtarzalnym przeżyciem.

więcej o grze