Najprostszy sposób na to, by dzieci w przystępny sposób poznały podstawowe twierdzenie matematyczne – zasadę Pitagorasa tj. suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego

gdzie kupić