Modlitwa Aniele Boży jest skierowana do Anioła Stróża, któremu Bóg zlecił opiekę na ludźmi przez całe ich ziemskie życie. Przeznaczona jest do prywatnego, codziennego odmawiania, szczególnie w ramach pacierza.

więcej