Muzeum indiańskie powstało w 2000 roku z inicjatywy Sat-Okha i grupy zapaleńców, wywodzących się z Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. 

Jest jedną z niewielu tego typu placówek w Europie. W jego zbiorach znajduje się spora liczba eksponatów przybliżających życie codzienne, duchowe, a także sztukę pierwotnych Amerykanów. Znajdziecie tutaj również przedmioty użytkowe, barwne stroje, regalia, akcesoria wojenne i obrzędowe.

Miejsce na Muzeum wybrane przez Sat-Okha , położone jest w przepięknej, nieskażonej okolicy Borów Tucholskich, w pobliżu rezerwatu przyrody. 

Muzeum indiańskie powstało w 2000 roku z inicjatywy Sat-Okha i grupy zapaleńców, wywodzących się z Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. 
Jest jedną z niewielu tego typu placówek w Europie. W jego zbiorach znajduje się spora liczba eksponatów przybliżających życie codzienne, duchowe,
a także sztukę pierwotnych Amerykanów. Znajdziecie tutaj również przedmioty użytkowe, barwne stroje, regalia, akcesoria wojenne i obrzędowe.
Miejsce na Muzeum wybrane przez Sat-Okha , położone jest w przepięknej, nieskażonej okolicy Borów Tucholskich, w pobliżu rezerwatu przyrody. 

Muzeum Indiańskie im. SAT-OKHA