Gra opiera się na tych samych zasadach, co Sudoku dla dorosłych i starszych dzieci, jednak została stworozna specjalnie dla dzieci, będących na różnych etapach rozwoju