Tak zwani „Jajcanie” to nakręcane jajeczka, które poruszające się na dwóch nóżkach, każdy z nich przedstawia inny zawód, profesję, czy charakter. Do każdego dołączone zostały akcesoria związane z wykonywaną funkcją.