Zestaw przeznaczony dla dzieci od 1 roku życia. Zawiera : tablice wyrazowo-obrazkowe dwustronne kolorowe z dużą, czarną czcionką oraz tablice jednostronne z czasownikami, przymiotnikami oraz przysłówkami i zaimkami. Zestaw bazuje na metodzie Domana, jednak, w przeciwieństwie do niej. stosuje „małe”, a nie „duże” litery na kartach oraz podpowiedzi obrazkowe, co znacznie uławia maluchom skojarzenie danej literki z konkretnym przedmiotem.

Producent: Wydawnictwo Pętliczek Cena: 108