Lalka w trybie Try me (przycisk 1 na plecach lalki) odtwarza wyłącznie angielski fragment piosenki. Następnie należy ustawić znajdujący się na plecach lalki przełącznik w pozycji 2, czyli w trybie wyboru języka. Naciskać klejnocik znajdujący się na w naszyjniku lalki, aż zacznie być odtwarzana piosenka w różnych językach. Każde naciśnięcie klejnotu odtwarza kolejny język. Po usłyszeniu polskiego fragmentu piosenki, należy ustawić przełącznik w pozycji 0, czyli trybu zabawy.

W trybie 0 (zabawa) dostępne są dwie funkcjonalności:

tryb duet – po naciśnięciu klejnociku w naszyjniku lalki zaczyna być odtwarzana ścieżka dźwiękowa piosenki „Mam tę moc”. Po przystawieniu do ust lalki mikrofonu lalką zaczyna śpiewać słowa piosenki po polsku. Jeśli dziewczynka zabierze mikrofon lalce i przystawi sobie do ust oraz naciśnie przycisk znajdujący się na mikrofonie, wtedy lalka przestaje śpiewać, nadal jest odtwarzana ścieżka dźwiękowa, a śpiewać zaczyna dziewczynka – do mikrofonu, który pogłaśnia śpiew dziewczynki. W trakcie zabawy sukienka lalki mieni się światełkami.

tryb – cała piosenka – po podniesieniu lewej ręki lalki do góry, odtwarza ona całą piosenkę (ścieżka dźwiękowa + słowa) po polsku. Aby ponownie ją odtworzyć należy opuścić rączkę i podnieść ją ponownie. W trakcie zabawy sukienka lalki mieni się światełkami.