Reklama

Dwulatek potrafi coraz lepiej komunikować się z otoczeniem, poznaje coraz więcej słów, potrafi budować krótkie zdania. Do porozumiewania się z otoczeniem maluch wykorzystuje słowa, gesty i przedmioty, których rozmowa dotyczy. Na rozwój mowy duży wpływ ma rozwój motoryczny dwulatka. Dziecko coraz sprawniej się porusza, poznaje otaczający świat, nazywa poznane przedmioty, odkrywa ich przeznaczenie.

Charakterystyczne cechy mowy dwulatka:


·wypowiada całe ciągi pojedynczych słów;
·zniekształca wypowiadane słowa;
·powtarza zasłyszane słowa;
·potrafi budować proste zdania składające się z dwóch;
·nazywa części ciała, znajome przedmioty, rozpoznaje ich nazwy;
·rozpoznaje imiona znajomych osób;
·potrafi wskazać przedmiot słysząc jego nazwę;
·macha rączką na pożegnanie i krzyczy „papa”;
·wypełnia proste polecenia;
·reaguje jak woła się go po imieniu;
·potrafi wyrazić swoje przeżycia,:
·rozumie o wiele więcej słów, zdań i określeń, niż sam jest w stanie powiedzieć;
·upraszcza wypowiadane przez siebie słowa, pomidor – midor, daj – da itp.

Jak wspierać rozwój dwulatka, by zdobywał coraz więcej doświadczeń i rozwijał swoją mowę?