Reklama

Od najmłodszych lat można zostać strategiem potyczek militarnych. Nie wystarczy dobrze władać mieczem i jeździć konno w ciężkiej zbroi. Trzeba być menedżerem formacji rycerzy tworząc dla króla Jagiełły jak największą armię. Nie jest łatwo. Liczne potyczki z Zakonem Krzyżackim, zdobywanie prowiantu i opłacanie zagranicznych wojaków. W zdobywaniu dukatów  na Wawelu trzeba wykazać się wyśmienitymi osiągnięciami, a prosięta do wykarmienia wojska bardzo obciążają budżet. Na kartach gry Na Grunwald widnieją postacie w ówczesnych strojach z uzbrojeniem oraz opisy wydarzeń historycznych wpływających na zmianę akcji gry. Gra rodzinna dla 2-4 graczy.

  • Autor gry: Filip Miłuński
  • Ilustracje: Marek Szyszko
  • Projekt graficzny planszy: Maciej Szymanowicz
  • Konsultacja historyczna: Tomasz Mleczek
  • Elementy edukacyjne: karty z postaciami i wydarzeniami historycznymi występującymi w grze, broszura edukacyjna opisująca przyczyny wojny z Krzyżakami dołączona do gry.
  • Gra rekomendowana przez: Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowe Centrum Kultury.

Producent: EGMONT